Těhotenství

   Mateřství je období ženy, ve kterém se její organismus plně zapojuje do mateřských úloh a přizpůsobuje se novým podmínkám.V porodnictví se délka těhotenství počítá na tzv. lunární měsíce, z kterých každý má 4 týdny tj. 28 dní. Podle toho je délka těhotenství 10 lunárních měsíců, tj. 40 týdnů nebo 280 dní. V těhotenství se klade důraz na správnou životosprávu, její dopad na zdravý vývoj dítěte a zdravotní stav těhotné. Součástí poradny je i zodpovězení otázek těhotných a jejich partnerů k vyšetřením probíhajících v těhotenské poradně a záznamům v těhotenské průkazce.    U nás v poradně každá nastávající maminka pozná moderní, komplexní přístup k těhotenství a porodu.Vyšetřujeme moč, hodnotíme váhový přírůstek, kontrolujeme krevní tlak a děložní čípek. Dále je velmi důležité ultrazvukové vyšetření plodu - tj.záchyt vrozených a vývojových vad plodu a také kardiotokografie ( záznam srdeční akce plodu a děložní činnosti). 
Doporučujeme vhodnou předporodní přípravu (léčebný tělocvik, plavání, nácvik dýchání).

 

Diskutované okruhy u nás:

  • optimální období pro početí dítěte
  • jak poznat počínající těhotenství
  • stanovení termínu porodu
  • vývoj dítěte před narozením
  • prenatální péče
  • těhotenská průkazka
  • změny v průběhu těhotenství
  • životospráva
  • sexuální život v těhotenství

 Copyright © 2013 

(Webmann)